بازديد اين صفحه : 61371
بازديد امروز : 6
کل بازديد سایت : 816307
بازديدکنندگان آنلاین : 1
زمان بارگزاری : 0.5625 ثانیه
کاشت موی طبیعی دکتر بهرام یزدانی
Image11 Image22 Image33 Image44
»
شنبه ٠٥ تير ١٣٩٥ -

تذکر بسیار مهم برای متقاضیان کاشت موی طبیعی :


با توجه به اينکه نتايج ناشی از انجام کاشت موی طبيعی غيرقابل برگشت بوده و ترميم
آنها نيز بسيار مشکل است لذا به متقاضيان محترم اين کارصميمانه توصيه می شود که در كاشت موي طبيعي انتخاب پزشک معالج خود نهايت دقت و وسواس را به خرج دهند تا بعدا دچار مشکلی از اين بابت نگردند. با توجه به اينکه برخی افراد ادعا می کنندکه متخصص کاشت مو می باشند (و اغلب هم اين تخصص را از کشورهای خارجی به خصوص کانادا و آمريکا گرفته اند)، بايستی متذکر شد که رشته دانشگاهی به نام «تخصص کاشت مو» وجود خارجی ندارد. واقعيت اين است که فقط رشته دانشگاهی به نام بيماریهای پوست و مو وجود دارد که متخصصين اين رشته می توانند در حوزه تخصص خود اقدام به پيوند موی طبيعی نمايند. با توجه به بمباران تبليغات در مورد کاشت موی طبيعی در مطبوعات، تلويزيون و به خصوص کانالهای ماهوارهای و اين نکته که بسياری از اين تبليغات به شدت وسوسه آور و فريبنده می باشند، تقاضا می شود قبل از انجام کار از تخصص و تجربه پزشک خود کاملا مطمئن شويد زيرا بعدا  راه برگشتی وجود ندارد. هرگونه رودربايستی و خجالت مورد صالحيت و تخصص وی حق طبيعی و قانونی شما است. برای کنترل تخصص پزشک معالجتان سه راه وجود دارد :

الف) پروانه مطب پزشک که بايستی حتما دراطاق ويزيت نصب شده باشد.

ب) استعالم از دانشگاه علوم پزشکی و يا سازمان نظام پزشکی شهرستان محل طبابت پزشک و يا مراجعه به سايت اينترنتی سازمان نظام پزشکی ايران ( www.irimc.org )

پ) استعالم از انجمن متخصصين پوست ايران ( www.iransocderm.com ) در انتخاب متخصص پوست و مو برای انجام کاشت موی طبيعی به نکات ذيل دقت فرماييد:

1)      آيا ايشان شما را در زمينه جنبههای زيبايیشناسی و نتايج هنرمندانه کاشت مو راهنمايی میکند يا اينکه فقط به مسايل پزشکی قضيه اشراف دارد؟

2)     آيا وی برای جلسات احتمالی بعدی کاشت مو با شما صحبت میکند و به بيان ديگر پزشک معالجتان سه راه وجود دارد: در اين زمينه مهم و حياتی را کنار بگذاريد و يادتان باشدکه انتخاب پزشک و تحقيق دركاشت (پيوند) موي طبيعي نگران وضعيت شما درآينده نيز هست و برنامهريزی بلند مدت برای شما میکند يا اينکه فقط به اين فکر است که برای اين جلسه پولی گرفته و شما را به حال خود رها کند؟

3)     آيا پزشک در مورد مشکالت و عوارض جانبی کاشت مو با شما صحبت میکند يا اينکه فقط از خودش و کارش تعريف و تمجيد مینمايد؟

4)     آيا پزشک آنقدر شهامت داشته است که به برخی از متقاضيان کاشت موی طبيعی جواب منفی داده و يا اينکه انجام کاشت مو در آنها را به تعويق بيندازد؟

5)     آيا ايشان فقط به نشان دادن عکسهای قبل و بعد برخی از بيماران خود اقدام میکند يا اينکه بيماران خود را به شما معرفی میکند تا از نزديک آنها را ديده و در مورد کار با

6)     آيا پزشک شخصا و با حوصله با شما صحبت کرده و به تمامی سؤالات و ابهامات آنها صحبت نماييد؟ شما جواب میدهد يا اينکه فقط عجله دارد تا از طريق مشاوران خود نوبت شما را قطعی کرده و به بقيه بيمارانش بپردازد؟

سعی کنيد فقط خودتان با ديدباز و تحقيق کامل در مورد انتخاب پزشکتان تصميم بگيريد زيرا وقتی که کار خراب شد ديگران هيچ مسئوليتی را قبول نکرده و اين شما هستيد که بايستی رنج و درد ناشی از مراجعه به افراد فاقد صالحيت را تحمل نماييد. هيچگاه به تبليغات رسانهای (مطبوعات، بروشورهای تبليغاتی، راديووتلويزيون) اعتماد مطلق نداشته و فکر نکنيد هرکس در مجله مطلبی می نويسد و يا در راديو و تلويزيون صحبت میکند عالمه دهر است. به خصوص متوجه باشيد که مطالب و گفتههای پخش شده در شبکه های ماهوارهای عمدتا کذب محض بوده زيرا هيچ کنترل علمی بر روی محتويات اين برنامهها وجود نداشته و هرکس با هر مدرکی میتواند با پرداخت پول خودش را دکتر معرفی کرده و تبليغات نمايد. لطفا نمونههايی از قربانيان کاشت مو توسط افراد فاقد صالحيت علمی و وجدان کاری را مالحظه فرماييد.

 

 

 


 تعيين وقت اينترنتي
 نام و نام خانوادگي :
 سن :
 تلفن ثابت :
 تلفن همراه :
 شهر محل سکونت :
 ايميل :
 توضيحات :
 نحوه آشنایی با دکتر :سایت برترین ها
ایمیل های تبلیغاتی
موتور جستجو
پیک برتر