بازديد اين صفحه : 34853
بازديد امروز : 71
کل بازديد سایت : 816373
بازديدکنندگان آنلاین : 1
زمان بارگزاری : 0.8438 ثانیه
کاشت موی طبیعی دکتر بهرام یزدانی
Image11 Image22 Image33 Image44
»
شنبه ٠٥ تير ١٣٩٥ -

نکات بسیار مهم  :

 

1)     همانطور که گفته شد موهاي كاشته شده در چند روز اول بعد از کاشت مو، شروع به رشدكرده و بلندتر م يشوند ولي معمولاً پس از 3- 2 هفته اين موها وارد حالت استراحت شده و به تدريج مي افتند. رشد مجدد موهاي كاشته شده به تدريج و آهسته از سه ماه بعد شروع و رشد کامل موها حدود 9- 6 ماه به طول می انجامد.

موهاي جديد در ابتدا نازک و کمرنگ بوده و ممكن است با سرعتهاي متفاوت رشد كرده و نيز گاهي از نظررنگ، ضخامت و قوام در اوايل رشد با يكديگر فرق دارند ولي در اكثر موارد اين مسائل همگي رفع مي گردند.

2)     در افرادي كه موهاي ك مپشت و نازك دارند )و اكثريت بيماران كاشت مو را همين افراد تشكيل مي دهند( حدود يك ماه پس از پيوند ممكن است موهاي قبلي وی نيز در اثر استرس، داروهای تجويز شده و گاهی هم به دلايل نامعلوم وارد حالت استراحت شده و بريزند. اين ريزش مو طبيعی بوده و به دلايل نامعلوم در خانم ها بيشتر رخ مي دهد. اين وضعيت ممكن است 6- 4 ماه طول بكشد و در جريان آن ظاهراً محلي كه موها كاشته شده است به نظر كمپشت تر مي آيد. اينك مپشتي ناراحت کننده ولی موقتي بوده و با بيرون آمدن موها از حالت استراحت و رشد موهاي كاشته شده, نماي محل كاشت مو به حالت عادي در مي آيد.

معمولاً برای تقويت موهای قبلی فرد از داروهای تقويت کننده مو مانند ماينوکسيديل، فيناسترايد و انواع مواد مغذی مو و ويتامي نها به مدت شش ماه الی دو سال استفاده می شود. به دليل اثر موقتی محلول ماينوکسيديل و قرص فيناسترايد در اکثريت موارد لازم است که مصرف اين داروها برای مدت های طولانی )گاهی همه عمر( ادامه پيدا کند. بيماران محترم بايستی توجه کنند که تقويت کردن موهای قبلی فرد در زيباتر نشان دادن نتيجه کاشت مو تأثير به سزايی داشته و هميشه توصيه به استفاده از آنها می شود. دليل اين امر آن است که موهای ظريف و نازک قبلی فرد )که مابين موهای کاشته شده قرار دارند( با اين داروها ضخيم تر و پررنگ تر شده و لذا نمای منطقه کاشت را بهتر می کنند.

3)     پس ازاينكه موهاي كاشته شده رشد كردند، مي توان آنها را شست،كوتاه کرد، سشوار کشيد و شكل و فرم داد. به طورکلی 12 - 9 ماه پس از پيوند قسمت طاس کاملاً حالت و رشد طبيعی خود را به دست می آورد.

4)     در هرجلسه کاشت موی طبيعی بسته به روش انجام شده ) FUT يا FIT ( و سایر عوامل گفته شده 6– 3 هزار تارمو کاشته می شود.

5)     موهايي كه در حال حاضر )قبل ازکاشت مو( در ناحيه كم مو وجود دارند، ممكن است به مرور زمان و در طي سالهاي آينده )به همان دليلي كه ازقبل موها دچار كم پشتي و ريزش شده بودند( ريخته و كمتر شوند. اين مطلب هي چگونه ارتباطي با پيوند مو در حال حاضر نداشته و در صورت بروز آن جهت پرپشت شدن مجدد موهاي سر نياز به کاشت موی مجدد خواهد بود.

6)     بيمار بايستی هميشه احتمال نياز به جلسات بعدی کاشت مو را در نظر داشته باشد. فاکتورهای زيادی در اين احتمال دخالت دارند از قبيل: شدت و نوع ريزش موی شخص، سن بيمار، توقعات و انتظارات وی، وضعيت روحی و روانی فرد، مشخصات پوست و موی منطقه دهنده )بانک مو( و گيرنده )طاس(، سابقه قبلی کاشت مو و متد اجرای آن و مدل موی بيمار.

به طورکلی افراد بزرگسال با طاسی نسبتاً وسيع نسبت به افراد جوان با ريزش موی خفيف کانديد مناس بتری برای کاشت مو در يک جلسه هستند. علت اين است که توقعات فرد بزرگسال منطق یتر بوده و با اندکی پوشش موها برروی سرش راضی خواهد شد، الگوی ريزش موی وی ثابت و پايدار است و لذا احتياج به برنامه ريزی درازمدت نداشته و با يک جلسه کاشت مو با هرروشی می توان احتياجات وی را برطرف نمود. از طرف ديگر در يک فرد جوان با ريزش موی فعال اين امکان هست که در آينده موهای موجود ريخته شده و لذا نياز به جلسات بعدی کاشت مو وجود داشته باشد. در اين موارد اصرار بيمار به کاشت موی متراکم در يک جلسه و در يک منطقه محدود کار درستی نبوده و به صلاح وی نيست زيرا اولاً با وسيع شدن مناطق طاس، ناحيه کاشته شده )که دارای موهای متراکم است( نمای بدی پيدا خواهد نمود و ثانياً به دليل مصرف شدن تعداد زيادی از موهای ناحيه دهنده در جلسه اول بانک موی فرد جوابگوی پوشش مناطق طاس جديدنبوده و اين مناطق تا حد زيادی بدون پوشش خواهند ماند.

بيماران جوان دارای شرايط فوق بايستی درک کنند که در جلسه اول کاشت مو بايد يک تراکم متوسط ايجاد کرد تا موهای ارزشمند ناحيه دهنده محفوظ بمانند و در ضمن وی در آينده نياز به دو يا چندجلسه ديگر پیوندمو خواهد داشت تا بتوان سير پيشرونده ريزش موها را به صورت متناسب جبران نمود.

در مواردی که موهای ناحيه دهنده نازک، کرکی، کم رنگ و به تعداد اندک می باشند و يا پوست اين منطقه از انعطاف پذيری کمی برخوردار است با يک جلسه نمی توان کاشت مو را تکميل نموده و لذا نياز به جلسات بعدی می باشد. از سوی ديگر اختلاف اندک رنگ پوست با رنگ مو، مجعدبودن مو، زبر و قطور بودن موها، رنگ موی طلايی، جوگندمی و خاکستری از عواملی هستندکه کمک می کنند تعداد جلسات مورد نياز برای پوشانيدن منطقه طاس کاهش پيدا کند.

اگر فرد موهای جلوی سرش را به يک سمت شانه می کند درجلسه اول کاشت مو می توان پوشش خوبی برای طاسی جلوی سر ايجاد کرد زيرا موهای کاشته شده روی هم را می پوشانند ولی منطقه طاس فرق سر خالی خواهد ماند و لذا نياز به جلسه دوم خواهد بود. از سوی ديگر در بيماری که موهايش را رو به بالا مدل می دهد با کاشت مو در جلوی سر در يک جلسه پوشش )تراکم( ظاهری موها در جلوی سر متوسط به نظر آمده ولی درعوض وی می تواند طاسی فرق سر را با بلندکردن موهای جلو و طرفين سر تا حدی پنهان کند و لذا نياز فوری به جلسات بعدی نخواهد داشت.

فاصله بين جلسات بستگی به شرايط روحی، بدنی و وضعيت مالی فرد داشته و از سوی ديگر شدت و وسعت طاسی وی، وضعيت پوست منطقه دهنده و گيرنده و روش مورد استفاده ) FUT يا FIT ( نيز در اين مسئله دخالت دارند. اين فاصله از 3- 2 روز تا 12 – 9 ماه و گاهی سالها متغير است.

به طورکلی بايد گفت که کاشت موی طبيعی تنها راه قطعی و قابل قبول برای رفع طاسی در خانم ها و آقايان بوده و درصورت يکه بدرستی و با رعايت همه احتياطات انجام شود مشکل خاصی برای فرد به وجود نياورده و وی دارای موهايي خواهد شد که يک عمر برايش باقی مانده و از آن لذت مي برد.

 


 تعيين وقت اينترنتي
 نام و نام خانوادگي :
 سن :
 تلفن ثابت :
 تلفن همراه :
 شهر محل سکونت :
 ايميل :
 توضيحات :
 نحوه آشنایی با دکتر :سایت برترین ها
ایمیل های تبلیغاتی
موتور جستجو
پیک برتر